Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE
Beautiful ladies from the United States ♥️

Beautiful ladies from the United States ♥️

#quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #souvenir #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #toshimaku #tokyo #japan