Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE
Nice couple from Singapore ❣️

Nice couple from Singapore ❣️

#quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #souvenir #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #toshimaku #tokyo #japan