Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE
Cool Samurai from England

Cool Samurai from England

#quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #toshimaku #tokyo #japan