Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE
Graceful lady and cool man from Canada

Graceful lady and cool man from Canada

#quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #toshimaku #tokyo #japan