Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE

#sevenfivethree #七五三 #quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #toshimaku #tokyo #japan