Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE

#autumnfair #quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #tokyo #japan