Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE
Pretty kimono princess from Canada

Pretty kimono princess from Canada

#quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #tokyo #japan