Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE
Beautiful Lady from Canada!

Beautiful Lady from Canada!

#quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #kimonophotostudio #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #tokyo #japan