Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE
Elegant lady from Laos ❣️

Elegant lady from Laos ❣️

#quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #tokyo #japan